Mažuran

Grmolika biljka sa sitnim aromatičnim listovima. Biljka se bere i suši prije cvatnje. 

  • vrijeme sadnje: 6. – 7. mj.
  • razmak sadnje: 15 x 20 cm
  • visina biljke: 25 – 50 cm
  • životni ciklus: jednogodišnja