Opis projekta

Mjera: 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“

Podmjera: 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Tip operacije: 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Fond: Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

CILJ

Svrha projekta je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu OPG Anto Jurić uz stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

U okviru projekta provedene su aktivnosti za pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti. Provedbom projekta provedene su sljedeće aktivnosti:

  • kupnja novih strojeva i opreme – regalna sušara i rezačica biljne mase, 
  • kupnja novih strojeva i opreme – viličar (2 komada),
  • kupnja gospodarskog vozila – kombi, 
  • izrada mrežne stranice u svrhu informiranja i promidžbe djelatnosti povezane s projektom. 

Nabavom poljoprivredne mehanizacije poduzeće na tržištu nudi novu uslugu:

  • Usluga sušenja bilja.

Provedbom projekta razvija se nova djelatnosti sukladno Prilogu 6 Pravilnika o Upisu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva NN 62/2019:

– 3.8.4. Uslužna dorada i/ili pakiranje i/ili skladištenje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvod. 

REZULTATI

  • Razvoj nove nepoljoprivredne djelatnosti na poduzeća,
  • Nabava novih strojeva, opreme i gospodarskih vozila u svrhu obavljanja djelatnosti,
  • Zapošljavanje dva nova djelatnika,
  • Povećanje prihoda poduzeća.

FINANCIJSKA POTPORA UNIJE

Za provedbu aktivnosti projekta ostvareni iznos potpore: 371.975,00 HRK / 50.000,00 EUR

Sufinancirano iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja