Uzgoj

Sadnja
Stevija se može uzgajati iz sjemena (sjeme→presadnica→sadnja. Sjeme se sije u zaštićeni prostor i nakon 50-tak dana mala se biljka može presaditi u plastični lončić promjera 10 cm. U našim klimatskim uvjetima biljke stevije sade se na otvoreno polovicom svibnja, kada prođe opasnost od kasnoga mraza. Razmaci sadnje ovise o klimatskim uvjetima, malčiranju i načinu sadnje, a kreću se od 80-100 cm x 30-40 cm, čime se postiže sklop od 4-6 b/m2.

Tlo
Stevija je tolerantna prema tipu tla, ali najbolji rezultati se postižu na pjeskovito ilovastim tlima. Najvažnije je da tla budu ocjedita i da se voda ne zadržava oko korijena, jer može doći do truljenja. Na teškim tlima treba unijeti dosta organske mase, čime će se omogućiti dobar vodozračni režim u zoni korijena. Stevija podnosi kiselost tla od 4,5 do 7,5 pH, ali ne raste dobro na zaslanjenim tlima.

Gnojidba
Stevija ima relativno malu potrebu za hranivima u odnosu na druge povrtne kulture. Preporučuje se gnojidba od 100 do 150 kg/ha NPK formulacije 5-20-30. Poželjno je gnojiti i kvalitetnim kopostom pogotovo ako se radi o težem tlu.

Navodnjavanje
Stevija ne podnosi konstantnu sušu, pa je ovisno o klimatu potrebno povremeno navodnjavanje
U izuzetno vrućim ljetima najbolje je navodnjavanje u razmacima 3-5 dana.

Kontrola korova
Stevija ne podnosi zakorovljeno tlo, jer ima relativno plitak korijen, pa je poželjno malčiranje ili povremeno mehaničko uklanjanje korova, ali treba paziti da se pri obradi ne ošteti korijen.

Štetnici i bolesti
Zbog njezina slatkog okusa štetnici nerado napadaju steviju, pa se ona čak sadi i međuredno sa povrtnim biljkama, jer repelentno djeluje na većinu insekata. Moguća je pojava nekih gljivičnih oboljenja, ali ako je biljka u dobroj kondiciji većih oštećenja neće biti.

Berba
Berba može biti jednokratna ili višekratna (biljke se podbiru u određenim razmacima). S berbom se obično započinje u kolovozu i završava prije prvih mrazeva. Prinosi se, ovisno o tehnologiji uzgoja, kreću od 12-14 t/ha zelenog lišća, što daje od 2-3 t/ha suhog lišća godišnje. Gustoćom sadnje 80 cm x 30 cm (4 b/m2), moguće je dobiti oko 1,5 t/ha lišća u jednoj sezoni.

A što nakon berbe ?

Poznato nam je da je stevia biljka iz tropskih krajeva Južne Amerike i da kao takva ne podnosi zimu. Nakon berbe koja započinje obično u kolovozu , biljku je potrebno odrezati do visine prvih listova ( visina  5 cm ) , te ju spremiti negdje na toplo ili ako je posađena vani zatrpati nekim stajnjakom ili sličnim da se korijen biljke ne smrzne. U proljeće će biljka ponovno krenuti iz korijena i tako biljka moze ponovno rasti do 5 godina.