Kelj

Plodored, uzgoj presadnica, presađivanje kelja isti su kao kod kupusa. Otporniji je na visoke temperature i nedostatak vlage i bolje podnosi jesenske mrazeve, najbolji okus ima nakon prvih mrazeva kada postaje slatkast i lako probavlji. Sadrži puno vitamina A i E te željeza i kalcija, svojim jakim okusom svladava jake mirise začina.
Kelj se obavezno uzgaja u plodoredu, najbolje uspijeva na propusnim tlima.Početkom ožujka se siju presadnice (kao kod kupusa), a u polju se sije ili presađuje u redove razmaka 70 cm i razmaka između biljaka 40-50 cm.Za bolji rast i razvoj glavica, mogu se otkidati vrhovi. Kelj je među rijetkim povrćem koje prezimljuje čak do -10°C, a da ne gubi na kvaliteti, teško podnosi vrućine i ljetne sparine tako da su mu za formiranje i sazrijevanje najpogodnije temperature od 18°C. Sadrži hranjive tvari, ponajviše ugljikohidrate i bjelančevine, a bogatiji je mineralima i gotovo svim vitaminima nego kupus.